Referater

Kommende møder

Onsdag d. 3. maj

Torsdag d. 21. september

Årsmøde d. 10. oktober

Har du noget du mener Lokalrådet skal tages op, bedes du kontakte en af vores repræsentanter som vil bringe punktet på dagsordenen

Klik på de enkelte datoer for at læse referat

VLR møde d. 30/1 2019

VLR møde d. 27/2 2019

VLR møde d.10/10 2019

VLR møde d. 5/12 2019

VLR møde d. 23/1 2020

VLR møde d. 20/6 2020

VLR møde d. 8/10 2020

Årsmøde d. 14/10 2021

VLR møde d. 28/10 2021

VLR møde d. 9/3 2022

VLR møde d. 22/6 2022

VLR møde d. 26/9 2022

Årsmøde d. 27/10 2022

Lokalrådsmøde d. 19/1 2023

Lokalrådsmøde d. 28/2 2023