Arbejdsgrupper

Trafikgruppen

I 2019nedsatte VLR en gruppe til at skabe et overblik over hvor der kunne ske forbedringer i Vindinge trafikalt. Dette blev afleveret til Roskilde Kommune.

Her kan du læse rapporten

Forretningorden

VLR er i løbende udvikling. Fra at være et helt uformelt råd uden nogen nedskrevet forretning orden, fik vi i 2019 en nedskrevet og denne arbejdes der løbende med, så vi har i 2022 en arbejdsgruppe som er i gang med at videreudvikle forretningsordenen, så VLR forandrer sig i takt med at Vindinge forandrer sig.

Se den gældende forretning orden her

Fjernvarme i Vindinge

Vindinge Lokalråd har nedsat et udvalg til at følge anlægsarbejdet med at etablere fjernvarmen i Vindinge.